Сім'ї ХVІII-ХХ століття


Сім'ї  ХVІII-ХХ століття


Тут Ви можете знайти перелік прізвищ людей, що проживали у селах Півні, Дмитрівка, Волиця та Забара Песківка та були прихожанами церкви Іоана Золотоуста, а також тут згадуються прізвища священо та церковнослужителів, та людей з других сіл і міст, що брали участь у релігійних таїнствах  та були записані у церковних книгах кінця ХVІII початку ХХ століттях.


Деякі прізвища жителів наших сіл в різні роки були записані порізному. Це залежало у першу чергу від вимови, грамотності записувача, а також від того, як він перекладав (або не перекладав) прізвище на російську мову. Типовим прикладом для цього є прізвище Врублєвський, яке на початку ХІХ ст. писарі записали як Рубльовський. Тому деякі прізвища у нашому переліку будуть записані з іх різновидом у дужках.


Сучані українські прізвища формувалися під впливом польської мови, а пізніше під впливом російської. Але є дещо типове й суто для української. Це суфікси -енко та -ук,  які вживалися у значенні молодший. Скоріше за все, це була традиція побутової української мови, яка з часом зникла. Тому й зустрічаються у нашому переліку такі прізвища як Палій -Пальчук, Бова-Бовенко що вказують на родинні зв'язки пердставників цих прізвищ.


Александрович-шляхетна родина,  у ХVIII-ХІХ ст. проживала у Волиці, 

Антоненко-родина проживала у селі Дрозди, були хрещеними у 1843 році,

Аркушинський-згадується у документах 1843 року, 


Бабак (Бабаченко),

Бабенко-родина проживала у Волиці з ХІХ ст., два брати з Потіївки одружились на Волицьких дівчатах, 

Бабка-родина проживала у Дмитрівці з ХVIII ст,

Балагаза (Балагазов),

Балауша (Балаушов)-родина проживала у Дмитрівці у ХVIII-ХІХ ст., 

Барабаш-родина проживала у Півнях з ХVIII ст., 

Баранівський (Барановський)-шляхетна родина жила у Дмитрівці та Врлиці з ХVIII ст., 

Бáрбос (Бáрба)-бездітна родина жила у Дмитрівці на початку ХІХ ст.,

Барлинський (Берлинський)-шляхетна родина жила у Дмитрівці з ХVIII ст.,

Батанов, Бедренко,

Безпалько-родина жила у Півнях з ХVIII ст., 

Безштанько-родина жила у Півнях з ХVIII ст., 

Березовський-шляхетна родина жила у Дмитрівці та Врлиці з ХVIII ст., 

Бернатович (Барнатович)-шляхетна родина жила у Дмитрівці з ХVIII ст.,  

Белан (Бєлан), Бігич, 

Бова (Бовенко)-родина проживала у Волиці з ХVIII ст,

Богдашевський,

Богуцький-родина жила у Півнях у ХIХ ст., 

Бодарацький-шляхетна родина жила у Дмитрівці з ХVIII ст., 

Боєдський, Бондаренко, Бородавка,

Браницький-родина власників села Півні, неподалік села в Півнянському лісі була садиба графині Браницької,

Будовий (Будовой), Булашевський, Буневич,


Вальорко, Варченко, Венгурський, Вербовий, Власюк, Влеховський, Вовк, Вознесенський, Воіницький, Волнов, Волошин,

Врублєвський (Рубльовський),


Гайновський, Галабурда, Галаджій (Галаджієнко), Гловнэвський, Глогоневич (Глагоневич), Голобородько, Головченко, Горбак, Горобець, Горчинський, Грибовський, Григораш, Гриценко (Грицюк), Грищенко, Грищинський, Грушецький, Губрієнко,

Гурський-родина дячка жила у Півнях у XIX ст., 

Гусар,


Дакал - родина проживала в Півнях

Данилюк, Данькевич,

Даценко-родина проживала у Дмитрівці з ХVIII ст, 

Дашкевич, Дебевський, Дегтяренко (Дихтяренко), Дембинський (Дембицький),  Дембровський, Демченко (Демчук),  Демяненко,

Демяновський- родина псаломщика ХІХ ст. та його нащадка священика ХХ ст.,

Дивиденко (Давиденко),

Дзідзінський (Зізінський)-шляхетна родина жила у Дмитрівці з ХVIII ст., 

Дзуєнко,

Дідківський (Дідковський, Дєдковський, Дітковський)-шляхетна родина жила у Дмитрівці з ХVIII ст., 

Длуматцький,

Довженко-родина проживала у Волиці з ХVIII ст, 

Домарацький (Домарадзький, Думарацький)-шляхетна родина жила у Дмитрівці та Волиці з ХVIII ст., 

Домбський, Домбровський, Древецький,

Дубина, Дубиненко-родина проживала в Півнях 

Дяченко (Дьяченко)-родина проживала в Півнях з ХVIII ст., з 1889 року старостою нашої церкви був Афанасій  Дяченко, 


Євдокімов,

Есьмонт (Есьмон, Есьман, Ейсман)-шляхетна родина жила у Дмитрівці з ХVIII ст., 

Ефінтович, Єфімов,


Жигора,

Жицький-шляхетна родина жила у Дмитрівці з ХVIII ст., 

Жичун, Жук,  Жураковський,


Забродський, Задзірський, Задзгуський,  Закревський,

Закусіло, Заремба, Зарян,

Засуха-родина проживала в Півнях у ХХ ст., 

Зелінський (Зілінський), Злодкевич (Злотківський), Зубенко, Зубрицький,


Івакіренко,

Іващенко-родина проживала у Волиці з ХVIII ст., 

Ігнатович,

Ільченко-родина проживала в Півнях з ХVIII ст., 


Каковський-родина священика жила у Півнях на прикінці XIX ст. початку ХХ ст, Каліновський-родина дячка жила у Півнях у XIX ст., 

Камінський, Канєвський, 

Капшук-родина проживала у Волиці з ХVIII ст.,

Карасюренко, Карпенко, Квітченко, Кирпенко,

Кобилінський (Кобєлинський, Кобелеський)-шляхетна родина жила у Дмитрівці з ХVIII ст., 

Коваленко, Кодинець, Козирський,

Козлівський (Козловський)-шляхетна родина жила у Дмитрівці з ХVIII ст., Коломієць, Коломійченко, Комаровський, Коратун, Корбут, Корженіовський, Кориніовський, Корінчевський, Коритовський, Корнієнко, Корнєєв, Космінський, Костецький, Кравченко, Красовський, Крейтар, Криворучко, Кривошия (Кривошея)-родина проживала у Волиці з ХVIII ст., 

Крупа, Кудієнко,

Кудрицький-родина диякона жила у Півнях у ХІХ ст,

Кузьменко-родина проживала уВолиці з ХVIII ст., 

Кулевський, Кульчицький, Курівський, Куценко, Кучеренко, Кушнир (Кушнір), 


Лавриненко, Лазарев, Лакейда, Лапша,

Лащевський-родина греко-уніатського священика жила у Волиці у XIX ст., 

Ливицький (Левицький)-родина паламара жила у Півнях у XIX ст., 

Линник (Лінник)-родина проживала у Волиці з ХVIII ст., 

Литвиненко, Лісоцький (Лісовський, Лисовський), Лозинський, Лукановський, Лукашевич, Любарский, Лященко, Лящук, Лященко,


Мазій (Мазієнко, Мазейчук)-родина проживала у Півнях з ХVIII ст, 

Максименко, Малюк (Маліченко), Малярчук, Маркевич, Мартинюк,

Матушевич (Мартушевич, Матусевич, Мартусевич)-шляхетна родина жила у Дмитрівці з ХVIII ст.,  

Марусенко-родина проживала у Півнях

Масло,

Медяний(Медяненко)-родина проживала в Півнях з ХVIII ст., Мартин Петрович Медяний з 1873 року був старостою церкви,  

Мельник (Мельниченко, Мельничук), Мівченко,

Мізецький-родина священика жила у Півнях у XIX ст., 

Миколаєнко, Миколаєвський, Минаківський, Мироненко (Миронов), Михайленко (Міхайленко),

Мізецький-родина священиків жила у Півнях у XIX ст., 

Михалєвський, Мойсеєв, Моргун, Москаленко, Мошківський, Мужировський, Музика (Музиченко),


Нагінай (Нагінеєнко), Науменко, Недашківський,

Нелипович-просвирня ХІХ ст,

Ничик, Ніколаєнко, Новицький, Норець,


Обремський,

Овдієнко-родина проживала в Півнях з ХVIII ст., Іосиф Овдієнко з 1850 року був старостою церкви,

Овсієнко,Окульський, Омельченко, Омеляненко (Омельяненко), Омеляновський, Онуфрієв,

Орел (Орленко, Орлюк), Орлівський, Опанасюк, Осиньский,

Осипенко (Іосипенко, Іосифенко, Йосипенко)-родина проживала в Півнях з ХVIII ст, у 1795-1815 Григорій Йосипович Іосипенко був ктитором нашої церкви, 

Осмоловський (Смоловський)-шляхетна родина жила у Дмитрівці з ХVIII ст., Остапенко, Остренко, Островський,


Павленко (Павличенко),

Павлівський--шляхетна родина жила у Півнях з ХVIII ст., 

Пазич (Пазченко)-родина проживала у Волиці з ХVIII ст., 

Палій (Пальчук), Папроцький,

Пашківський (Пашковський)-родина псаломщика проживала в Півнях

на початку ХХ ст.,  

Пергарутенко, Песлячка, Петренко, Петровський, Петрушенко, Пеньківський, Півлевський, Півченко, Плесецький,

Полешук (Полішук, Полещук)-родина проживала в Півнях з ХVIII ст., 

Помазанський,

Попроцький-шляхетна родина проживала у Дмитрівці з ХVIII ст., 

Потибенько, Прилуцький, Присяжнюк, Прокопенко,

Проценко-родина проживала в Півнях у ХІХ ст,

Пустовіт (Пустовойт)-родина проживала в Півнях та Дмитрівці з ХVIII ст.,


Рак, Рачук, Реминський,

Рибак (Рибальченко, Рибаченко)-родина прожива у Півнях і Дмитрівці з ХVIII ст.,  

Ровінський (Ровинський)-шляхетна родина жила у Дмитрівці з ХVIII ст., 

Рябченко,


Садовський, Самойленко, Самойлович, Сапончук, Сарнавський, Саскій, Сєраков, Сидоренко, Синявський, Сичинський, Сидько, Скароканівський,

Сквирчинський (Сква(о)рчинський, Скорчинський)-шляхетна родина жила у Волиці з ХVIII ст., 

Скидень, Скрипка, Скуз, Скульський,  Сливницький, Сліпаченко (Слипаченко), Сміявець, Смоловський, Смульський (Смільський), Сова, Совенко, Солодкий, Сосницький, Старовойтенко, Стеблівський,

Стефаненко-родина проживала в Півнях з ХVIII ст., 

Стовбенко, Стороженко, Страшинський (Штрашинський),

Струтинський-шляхетна родина жила у Дмитрівці з ХVIII ст., 

Ступницький (Ступінецький), Султенко,

Сускій (Саскій) -родина священиків що була родичами Півнянського диякона Кудрицького у XIX ст., приїжджаючи в гості інколи правили служби,


Тарасюк (Тарасенко), Татаринін (Титиринін), Татаринський, Темченко, Тенеровський, Тимошенко, Титаренко (Титоренко),

Тихонук-родина проживала у Дмитрівці з ХVIII ст, 

Тичина-шляхетна родина жила у Дмитривці та Волиці з ХVIII ст., 

Тишкевич, Ткаченко, Ткачук, Товстоног,

Тодосієнко-родина священика жила у Півнях у XX ст., 

Токовчук, Топоровський, Точинський,

Трембицький-родина з ХVIII ст. проживала у Волиці, потім у Дмитривці,

Третяк (Тритяк), Тронь,

Турчинович-родина священика жила у Півнях XIX ст., 

Тхоржевський,


Фащевський, Фащенко, Федченко, Філонов (Филонов, Філончук),


Хала,

Харченко-родина проживала в Півнях з ХVIII ст., 

Хименко (Хіменко), Хмара,

Хмелевський - до 1883 року псаломщик у церкві

Хлуд, Ходківський (Хотківський, Ходаківський), Холод, Холоденко,

Хоменко-родина проживала в Півнях з ХVIII ст.,


Черепанський-шляхетна родина жила у Дмитрівці з ХVIII ст., 

Чернявська - працювала просвирнею при церкві з 1866 р.

Черняхівський, Чмихун (Чміхун, Чмихуненко),


Шагурський,

Шараєвський (Шарайський, Шаранський)-родина священиків жила у Півнях у ХVIII-XIX ст., 

Швець (Шевченко, Шевчук) - представники родини проживали в усіх селах - Півнях, Дмитрівці та Волиці з ХVIII ст., 

Шенєвський, Шиманський, Шкрабієнко,

Шпаківський (Шпакович),

Шрамко,  Шуляк,


Юнєвич (Юневич) - шляхетна родина жила у Дмитрівці з ХVIII ст.,


Яворський,

Якубовський-родина священика жила у Півнях у XIX ст., 

Янковський (Яновський),

Янчук-родина проживала у Дмитрівці з ХIХ ст., 

Ярмоленко,

Ярмульський-шляхетна родина жила у Дмитрівці з ХIХ ст.,

Ярошенко, Яценко


 Оновлено 16.01.2018


Використання матеріалів нашого сайту, а ні в друкованій продукції, а ні в інших виглядах

НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ


Ми чекаємо на Ваші листи

Звертатися за електронною адресою info@zolotoustivska-zerkva-pivni.comМи також шукаємо всіх небайдужих до справи ремонтування і збереження дерев'яної церкви села Півні.

Для добровільних пожертв :
Монобанк картка
4441 1144 4888 3759

Звертайтеся до нас за телефоном +38(050)741-75-96

Координатором ремонтних робіт - є настоятель храму о. Іван (Тригуб)

І

О

А

Н


З

О

Л

О

Т

О

У

С

Т


Величний Храм стоїть в селі

Хрестом торкається небес.

Вже майже триста літ стоїть

Для благодаті та чудес.


То чудо пережить війну,

Радянських літ розруху.

Навіки предки збудували.

Нащадкам радість дарували.


За благодаттю до небес

Усюди люд  мов плив рікою

Ошатно вдягнені батьки

Вели сімейство за собою.


І веселились села всі

І Храм їм радо посміхався

І сповіщали дзвони радо

Зв’язок із Богом розпочався.


Тепер не те. Храм почорнів.

Один дзвін тріснув і ридає.

До Храму люд байдужий став,

Бо крила мати не бажає.


Та Храм взиває до небес.

Це ще одне з його чудес.

Байдужим благодать просить.

До Бога серце підносить.


                    Тамара Святецька (2013 рік)


Вишивка Катерини СкузУ нашому храмі

      Рік       Вінчання      Хрещення

        1802               17                   66

        1804               11                   67

        1840               23                   68

        1841               20                   96

        1842               10                   65

        1843               21                   105

        1844               10                   106

        1845               15                    95

        1846               21                   87

        1849               20                   86

        1851               20                   112

        1875               52                   125     

        1876               33                   136   

        1880              14                   144

        1900              31                   159

        1901               31                   174

        1902              35                   154

        1903              28                   194

        1904              31                    181

        1905              46                   176

        1906              52                   204

        1915               17                   162

        1916               13                   113

        1918               83                  180

        1919               74                   171

    ----------------------------------------

        всього          728                3226

       Список є неповним, буде постійно оновлюватися,

                            останнє оновлення 30.01.2016